Startsida Kort om ED Att leva med ED Om föreningen Bli medlem Länkar
  
Information från Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Från Riksförbundet Sällsynta diagnoser kommer här lite information och några tips:

 • Sällsynta diagnoser arbetar med ett projekt där de tittar på hur personer med sällsynta diagnoser upplever stöd från sjukvården. Målet är ökad samverkan mellan professionella, patienter och närstående genom utveckling av ett arbetssätt inspirerat av personcentrering.
  Mer information på https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/gemensamt-larande/

    
 • Sällsynta diagnoser önskar att det via sociala media skrivs mer egna berättelser om hur det är att leva med en sällsynt diagnos för att sprida information.
   
 • Sällsynta Diagnoser är anslutet till en samlingsförsäkring hos Folksam som gäller när en medlemsförening har träff/läger eller när en förtroendevald reser på uppdrag av föreningen.
  Mer information på https://www.folksam.se/forbund/funktionsratt-sverige/samlingsforsakringen

    
 • Sällsynta Diagnoser uppmanar i nya projektet Sällsynt Stark att berätta om man som sällsynt stött på problem inom vårdvardagen. Mer information på https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/sallsynt-stark/

Share |

  © 2009 Svenska ED-föreningen. Webbansvarig